Mẫu Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Và Thủ Tục Làm Giấy

Khi bạn đang có nhu cầu vay thế cấp những hiện tại lại không có tài sản để đảm bảo. Chính vì thế bạn muốn sử dụng tài sản của người thân để dùng làm tài sản thế chấp. Lúc này để có thể sử dụng được tài sản đó bạn sẽ phải dùng đến giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng để có thể dùng tài sản đó làm tài sản đảm bảo để vay thế chấp. Vay333.net sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng.

Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng
Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng

Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng là gì?

Bộ luật hình sự năm 2015 tại điều 562 đã quy định rõ “Uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó thì bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh của bên ủy quyền, bên ủy quyền sẽ chỉ cần trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Giấy ủy quyền là một dạng văn bản pháp lý ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định được người ủy quyền đại diện mình để làm 1 hoặc nhiều công việc trong phạm vi trong giấy ủy quyền.

Chủ thể có quyền năng được pháp luật quy định thực hiện quyền đó nhưng lại giao cho người khác thực hiện sẽ là chủ thể ủy quyền. Chủ thể tiếp nhận quyền năng đó được gọi là chủ thể được ủy quyền. Phần quyền năng này chính là phạm vi ủy quyền gồm công việc và hành vì mà bình thường người ủy quyền sẽ làm.

Ban đầu bên được ủy quyền sẽ không có quyền năng này nhưng sau này được phát sinh từ hành vi ủy quyền của bên ủy quyền giao cho.

Có thể hiểu đơn giản thì giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng là 1 mẫu đơn được viết ra để thực hiện ủy quyền cho 1 cá nhân nào đó thay thế mình để làm 1 hoặc nhiều công việc theo các quy định của pháp luật.

Ở các ngân hàng giấy ủy quyền sẽ được dùng trong 1 số trường hợp như: thanh toán dịch vụ, ủy quyền séc, ủy quyền sử dụng dịch vụ thay và ủy quyền giao dịch ngân hàng.

Trường hợp nào sẽ sử dụng giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng?

Đa số các ngân hàng sẽ yêu cầu người vay sẽ tự đứng tên các tài sản thế chấp của mình. Nhưng nếu người vay muốn dùng tài sản của bên thứ 3 để dùng làm tài sản thế chấp thì sẽ cần phải có giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng. Tức là người có tài sản sẽ viết giấy để ủy quyền tài sản đó cho người vay và tài sản đó sẽ được dùng làm tài sản đảm bảo.

Các trường hợp sẽ sử dụng giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng:

– Khi người chồng muốn vay vốn thế chấp nhưng tài sản đó lại được đứng tên cả 2 vợ chồng thì khi đó người vợ sẽ cần làm giấy ủy quyền sử dụng tài sản cho người chồng. Lúc này tài sản đó sẽ được chấp nhận dùng làm tài sản đảm bảo để người chồng vay thế chấp như vay thế chấp sổ đỏ.

– Tài sản thế chấp là của người khác đứng tên thì người muốn dùng tài sản đó để vay vốn sẽ cần có giấy ủy quyền có đủ chữ ký của người đang đứng tên tài sản đó.

– Trường hợp người thân trong gia đình có thể sử dụng giấy ủy quyền này để hỗ trợ nhau khi muốn ủy quyền tài sản để giúp người thân dùng để vay vốn. Ví dụ như anh chị em ủy quyền cho nhau hay cha mẹ ủy quyền cho con,…

Vợ có thể ủy quyền tài sản cho chồng
Vợ có thể ủy quyền tài sản cho chồng

Mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng?

Dưới đây là dạng mẫu giấy ủy quyền được sử dụng phổ biến nhất trong ngân hàng, bạn có thể xem và tham khảo mẫu giấy này nếu như bạn đang có nhu cầu để vay vốn dưới hình thức ủy quyền tại các ngân hàng:

Mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng
Mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng

Hướng dẫn để điền giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng?

Bạn có thể lấy giấy ủy quyền từ nhân viên của ngân hàng hoặc tải và in từ trên mạng rồi điền sẵn các thông tin khi đã thống nhất được giữa 2 bên ủy quyền.

Bên ủy quyền sẽ điền đầy đủ các thông tin như họ tên (cần ghi đầy đủ cả họ và tên và viết in hoa có dấu). Sau đó điền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú theo trên giấy CMND / CCCD. Điền số CMND / CCCD, ngày cấp và nơi cấp theo giấy CMND / CCCD gốc rồi điền quốc tịch.

Tới mục bên được ủy quyền thì người được ủy quyền cũng sẽ điền đầy đủ các thông tin cá nhân của mình theo đúng như mẫu ghi phía trên của bên ủy quyền. Tiếp theo ở dưới sẽ là mục nội dung ủy quyền, ở mục này sẽ cần ghi phạm vi ủy quyền (ghi rõ phạm vi ủy quyền nhà đất hoặc tài sản khác mà 2 bên đã thỏa thuận, ghi cụ thể những công việc ủy quyền là dùng để vay tiền ngân hàng.

Mục nhỏ thứ 2 trong nội dung ủy quyền là thời gian ủy quyền, người ghi sẽ cần ghi rõ thời gian ủy quyền sẽ là bao lâu và bắt đầu từ ngày, tháng, năm nào. Mục lớn tiếp theo sẽ là quyền và nghĩa vụ của các bên., mục này sẽ là ghi cụ thể các quyền và nghĩa vụ của cả bên ủy quyền và bên được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Cuối cùng sẽ là mục cam kết 2 bên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và những tranh chấp phát sinh trước pháp luật về các thông tin ủy quyền ở trên,…

Điền các thông tin trong giấy ủy quyền
Điền các thông tin trong giấy ủy quyền

Thủ tục ủy quyền vay vốn ngân hàng?

Để ủy quyền tài sản của người khác để vay vốn tại ngân hàng thì bạn sẽ cần có hợp đồng ủy quyền chi tiết và rõ ràng. Hợp đồng ủy quyền chính là thỏa thuận và thống nhất của đôi bên giữa chủ sở hữu tài sản đảm bảo và người đại diện tài sản đứng ra vay vốn. Trong hợp đồng sẽ cần quy định rõ người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện tất cả những công việc và trách nhiệm của người ủy quyền.

Người ủy quyền sẽ cần có trách nhiệm chi trả các thù lao cũng như thực hiện các thỏa thuận theo đúng quy định ở điều 581 của Bộ luật dân sự. Hợp đồng ủy quyền cần có công chứng và xác nhận rõ ràng từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi đã có được hợp đồng ủy quyền thì người vay có thể bắt đầu thực hiện vay vốn thế chấp như các trình tự thông thường đã quy định trước của từng dịch vụ vay của ngân hàng qua tài sản đảm bảo chính là tài sản đã được ủy quyền.

Có thể sử dụng tài sản đang thế chấp để ủy quyền hay không?

Uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên liên quan và theo đó thì bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện những công việc nhân danh bên ủy quyền. Còn phía bên ủy quyền chỉ cần trả thù lao nếu có quy định của pháp luật hoặc có thoả thuận từ trước.

Đối với tài sản đang thế chấp thì bên thế chấp sẽ không được trao đổi, tặng hoặc bán trừ trường hợp bên nhận thế chấp đồng ý. Việc ủy quyền để người khác thay mặt cho bên chủ sợ hữu tài sản đó làm các thủ tục để chuyển nhượng/ bán/ vay vốn sẽ cần theo các quy định hiện có của pháp luật. Như vậy việc sử dụng tài sản đang thế chấp để ủy quyền là hoàn toàn có thể và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Người nhận ủy quyền sẽ có quyền khai thác và sử dụng tài sản đã được ủy quyền theo như hợp đồng đã thỏa thuận. Và họ sẽ được trả thù lao khi bảo quản và bảo vệ, giữ gìn tài sản đảm bảo đó.

Có thể sử dụng tài sản đang thế chấp để ủy quyền
Có thể sử dụng tài sản đang thế chấp để ủy quyền

Người nhận ủy quyền sẽ có nghĩa vụ giữ gìn và đảm bảo tài sản thế chấp sẽ còn nguyên giá trị và không bị hư hỏng tài sản. Nếu gây ra tình trạng mất tài sản thì sẽ phải bồi thường theo đúng quy định. Bàn giao tài sản đó lại cho bên ủy quyền theo đúng thỏa thuận và quy định trong hợp đồng và không được khai thác và sử dụng tiếp nếu thấy có đấy hiệu sẽ làm ảnh hưởng hoặc làm mất tài sản.

Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng của các ngân hàng nhìn chung đều tương đối đơn giản và dễ hiểu. Khách hàng có thể sử dụng giấy ủy quyền này để vay vốn thế chấp bằng tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu của người khác. Tuy nhiên thì với cách này khách hàng sẽ cần làm hợp đồng ký kết chi tiết và rõ ràng cam kết sẽ thực hiện đúng các nghĩa vụ và quyền của người nhận ủy quyền và người ủy quyền. Truy cập Vay333 để tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích khác như Bảo hiểm.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *