Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và ý nghĩa

Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh đều cần đến vốn lưu động liên tục và thường xuyên trong suốt vòng đời hoạt động của mình. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đến hiệu quả kinh doanh cũng như sự thành công của doanh nghiệp. Vậy cụ thể vòng quay vốn lưu động là gì? Hệ số này sẽ có ý nghĩa gì?

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động, trong tiếng Anh gọi là Working Capital (WC), là số vốn tiền tệ mà doanh nghiệp ứng trước để thanh toán chi phí mua sắm, hình thành tài sản lưu động cần thiết cho doanh nghiệp. Trên thực tế, vốn lưu động được sử dụng để mua nguyên vật liệu, thanh toán chi phí vận chuyển, trả lương cho công nhân viên, thanh toán nợ ngân hàng,…

Vốn lưu động là gì ?
Vốn lưu động là gì ?

Vốn lưu động được xem là thước đo tài chính, là đại diện cho nguồn lực có sẵn của một tổ chức, doanh nghiệp. Đây là tiền đề để các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra một cách bình thường. Nếu một doanh nghiệp có nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản hiện tại, có thể gây ra thiếu hụt vốn lưu động cản trở hoạt động kinh doanh, thậm chí dẫn đến phá sản trong trường hợp nghiêm trọng.

Vì thế, người ta có thể đánh giá nguồn lực và khả năng vận hành của một doanh nghiệp thông qua vốn lưu động của công ty đó.

Các yếu tố liên quan đến vốn lưu động

Vốn lưu động của một doanh nghiệp có thể thay đổi khi bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố liên quan. Cụ thể như sau:

Lợi thế cạnh tranh

Một doanh nghiệp có quy mô lớn, công nghệ sản xuất tiên tiến, vượt trội được đánh giá là có lợi thế cạnh tranh. Đây chính là ưu điểm nổi bật của doanh nghiệp trong đàm phán hợp đồng cũng như nâng cao khả năng chiếm dụng vốn.

Chu kỳ kinh doanh

Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của thị trường, từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn lưu động của công ty. Trong những giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp cần xác định chính xác lợi thế cạnh tranh của mình để đưa ra chính sách bán hàng phù hợp. Khi đó, các khoản thu chi thay đổi, làm ảnh hưởng đến số vốn lưu động trong giai đoạn đó.

Các yếu tố liên quan đến vốn lưu động
Các yếu tố liên quan đến vốn lưu động

Tính minh bạch doanh nghiệp

Nếu một doanh nghiệp có dòng tiền kinh doanh âm tăng liên tục trong nhiều năm liền vì thay đổi nguồn vốn lưu động của công ty thì cần điều tra rõ nguyên nhân. Mặc dù đây là một vấn đề rất bình thường đối với vòng đời hoạt động của một công ty. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta bỏ qua những rủi ro có thể xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn lưu động, bảng cân đối kế toán và tác động đến hoạt động kinh doanh.

Cách tính vốn lưu động

Một doanh nghiệp sẽ hoạt động liên tục và thường xuyên theo từng chu kỳ kinh doanh. Mỗi chu kỳ triển khai các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều có nhu cầu vốn lưu động. Số liệu vốn cụ thể sẽ được trình bày trong báo cáo tài chính của công ty. Thông qua vốn lưu động, chúng ta có thể xác định được khả năng đáp ứng nghĩa vụ ngắn hạn của một doanh nghiệp là như thế nào và thời gian xử lý là bao lâu. Nếu một công ty sở hữu ít hoặc không có vốn lưu động thì năng lực hiện tại và tiềm năng phát triển trong tương lai không cao.

Để có thể xác định được điều đó, chúng ta cần tính vốn lưu động theo công thức sau:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

Trong đó:

  • Tài sản ngắn hạn là tổng tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản  đảm bảo ngắn hạn khác
  • Nợ ngắn hạn là tổng nợ phải trả, nợ dồn tích, vay ngắn hạn, các khoản vay ngắn hạn khác

Vòng quay vốn lưu động là gì?

Vòng quay vốn lưu động là gì?
Vòng quay vốn lưu động là gì?

Vòng quay vốn lưu động chính là số ngày mà một doanh nghiệp hoàn thành một chu kỳ kinh doanh cụ thể. Đây chính là tiêu chí để đánh giá hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Theo đó, vòng quay vốn lưu động càng lớn thì hiệu quả sử dụng vốn lưu động cao, doanh nghiệp hoạt động ổn định và có khả năng phát triển.

Trong trường hợp VQCLĐ nhỏ chứng tỏ khả năng thu hồi vốn và sản xuất không cao. Từ đó, có thể thấy, chu kỳ kinh doanh đang bị kéo dài, số lượng hàng lưu kho lớn, khó thu hồi vốn. Một doanh nghiệp như vậy không được đánh giá cao vì hoạt động kém hiệu quả, không có nhiều tiềm lực phát triển trong tương lai.

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực sẽ có vòng quay vốn lưu động khác nhau, cụ thể các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại sẽ cao hơn những doanh nghiệp hoạt động sản xuất.

Công thức tính

Công thức tính vòng quay vốn lưu động
Công thức tính vòng quay vốn lưu động

Công thức tính vốn lưu động

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

Trong đó:

  • Tài sản nợ ngắn hạn của một doanh nghiệp sẽ có thời gian luân chuyển ngắn, bao gồm tiền tệ, hàng hoá, đầu tư ngắn hạn, các khoản tiết kiệm.
  • Nợ ngắn hạn là những khoản chi phí mà doanh nghiệp còn phải chi trả trong 1 năm bao gồm các khoản nợ, chi phí ngắn hạn,…

Công thức tính vốn lưu động bình quân

Vốn lưu động bình quân (tính theo năm) = Tổng vốn lưu động 12 tháng/ 12

Trong đó:

Tổng vốn lưu động 12 năm sẽ bằng tổng vốn tất cả các tháng từ tháng 1 đến hết tháng 12

Công thức tính vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần/ Vốn lưu động bình quân

Trong đó:

Doanh thu thuần là doanh thu của hoạt động kinh doanh còn lại sau khi trừ những chi phí như thuế, chiết khấu,…

Cách quản lý vòng quay vốn lưu động

Đây là một trong những vấn đề cơ bản mà những người đứng đầu một doanh nghiệp, công ty cần phải thành thạo. Chỉ khi làm chủ được nguồn vốn lưu động, doanh nghiệp đó mới có thể sử dụng nguồn vốn lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm mang lại tăng trưởng lợi nhuận, tỷ suất sinh lời cao.

Cách quản lý vòng quay vốn lưu động
Cách quản lý vòng quay vốn lưu động

Theo đó, để quản lý vòng quay vốn lưu động hiệu quả, doanh nghiệp cần chú trọng quản lý 3 vấn đề sau:

Quản lý tiền mặt

Việc quản lý tiền mặt đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát vốn của doanh nghiệp. Từ đó, ban quản trị sẽ xem xét và đưa ra kê shoacj sử dụng tiền cho những hoạt động kinh doanh phù hợp, có khả năng sinh lời cao. Như vậy, bạn cần xác định số tiền mặt chính xác hiện đang có trong tài khoản của doanh nghiệp và kế hoạch sử dụng tiền phục vụ cho mục đích kinh doanh như thế nào.

Quản lý hàng tồn kho

Hàng hoá tồn kho là biểu hiện cụ thể của một doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vấn đề phân phối và bán hàng ra thị trường. Số hàng hóa tồn kho càng âu đồng nghĩa với tốc độ thu hồi vốn chậm, kinh doanh bị đình trệ, từ đó, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp. Để quản lý hàng tồn kho hiệu quả, đơn vị kinh doanh cần kiểm soát số lượng hàng hóa cung ứng, tráng sản xuất tràn lan, gây tồn kho số lượng lớn.

Quản lý nợ tồn đọng

Nợ tồn đọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vốn lưu động của doanh nghiệp. Để quản lý tốt nợ tồn đọng, doanh nghiệp cần tăng cường công tác thu hồi nợ, đây là công việc thuộc bộ phận công nợ. Thông qua thu hồi nợ tồn đọng, doanh nghiệp sẽ có nhiều tiền mặt để tăng nguồn vốn kinh doanh cho công ty. Nhờ đó, các kế hoạch sản xuất kinh doanh mới sẽ được triển khai dễ dàng hơn hiệu quả hơn.

Ý Nghĩa Của Vòng Quay Vốn Lưu Động

Ý Nghĩa Của Vòng Quay Vốn Lưu Động
Ý Nghĩa Của Vòng Quay Vốn Lưu Động

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, dù quy mô lớn hay nhỏ, hoạt động trong ngành nghề nào thì vòng quay vốn lưu động cung đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây là yếu tố trực tiếp quyết định đến sự sống còn của một doanh nghiệp. Một đơn vị kinh doanh có thể tồn tại bao lâu, tiềm năng phát triển như thế nào, hoàn toàn có thể được đánh gía gần như chính xác dựa trên vòng quay vốn lưu động của hiện tại.

Bên cạnh đó, ý nghĩa của vòng quay vốn lưu động đối với một doanh nghiệp còn được thể hiện như sau:

  • Trường hợp chỉ số này lớn chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp đó khá tốt, khả năng thu hồi vốn cao, nhanh chóng – tăng cường quay vòng vốn – đẩy mạnh kinh doanh – nâng cao lợi nhuận thu về.
  • Trường hợp chỉ số này nhỏ chứng minh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang bị trì trệ. Biểu hiện cụ thể của những trường hợp này là số lượng hàng tồn kho lớn dẫn đến vốn bị tồn đọng, hiệu quả kinh doanh thấp. Doanh nghiệp cần kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh để cải thiện tình trạng này trong thời gian ngắn nhất có thể..

=> ROA là gì

Kết luận

Vốn lưu động và vòng quay vốn lưu động đều có ý nghĩa và vai trò quan trọng của một doanh nghiệp. Chính vì thế, người quản lý cần hiểu và tìm cách quản lý vốn lưu động hiệu quả để nâng cao chất lượng kinh doanh của doanh nghiệp. Truy cập Vay333 để tìm hiểu thêm về các kiến thức tài chính khác như ngân hàng điện tử.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *