Phát mãi tài sản là gì? Phát mãi tài sản ngân hàng

Khi vay vốn tại ngân hàng thì mỗi tháng bạn cũng sẽ phải trả 1 số tiền lãi nhất định theo quy định của ngân hàng. Tuy nhiên có nhiều người vay không trả đủ cả gốc và lãi. Thì chính lúc này việc phát mãi tài sản sẽ là cách để cứu nguy cho ngân hàng. Vay333.net sẽ tìm hiểu về phát mãi tài sản là gì cùng bạn.

Phát mãi tài sản là gì?

Phát mãi tài sản là gì?

Đó là việc bên nhận đảm bảo công bố và bán tài sản công khai của người vay theo các thủ tục được pháp luật quy định để thanh toán khoản nợ.

Phát mãi tài sản thế chấp là gì?

Để có thể vay vốn ở ngân hàng hoặc ở các công ty cho vay vốn, vay online thì khách hàng cần phải đáp ứng được các yêu cầu đã được quy định trong pháp luật và 1 trong số các điều kiện quan trọng nhất chính là người vay vốn phải có đủ khả năng để để trả nợ.

Các cách an toàn mà ngân hàng sẽ yêu cầu khách hàng để chứng minh khả năng trả nợ chính là phải có tài sản thế chấp, tài sản đảm bảo. Nếu đến hạn mà người vay vẫn chưa trả được nợ thì ngân hàng/ các công ty vay vốn sẽ có quyền phát mãi tài sản bằng cách công khai và bán tài sản thế chấp công khai của người vay theo các quy định của pháp luật.

Hành vi này xảy ra khi người có quyền sở hữu tài sản, hợp đồng thực hiện nhằm thanh toán khoản nợ phát sinh từ 1 sự kiện hoặc 1 quan hệ hợp đồng nào đó được pháp luật quy định. Vì vấn đề này có liên quan đến nhiều bên nên pháp luật cũng đã quy định từng điều kiện, thủ tục và trình tự phát mãi tài sản.

Tài sản phát mãi vừa có thể là bất động sạn mà vừa có thể là động sản. Đối với quan hệ giữa các chủ thể thực hiện hành vi dân sự, thương mại thì phát mãi chính là 1 trong những biện pháp để xử lý tài sản dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Ngân hàng phát mãi tài sản là gì?

Như đã giải thích khái niệm trong bản hợp đồng cho vay thế chấp giữa người vay và ngân hàng sẽ có các nội dung để quy định cụ thể về việc xử lý tài sản đảm bảo. Nếu người vay vi phạm nghĩa vụ của mình thì ngân hàng sẽ có quyền yêu cầu giải quyết tài sản đảm bảo đó bằng cách phát mãi.

Nếu bên người vay đồng ý thì ngân hàng sẽ có quyền tiếp quản tài sản đảm bảo đó và thực hiện các thủ túc để phát mãi và bán đấu giá tài sản đó theo các quy định của pháp luật. Trong trường hợp thỏa thuận cũng sẽ có nhiều rủi ro vì có thể có cá nhân không chịu bàn giao cho ngân hàng phát mãi.

 Một số ngân hàng và công ty cho vay sẽ phải lựa chọn cách là khởi kiện lên tòa án để đảm bảo được tính pháp lý và tránh những rủi ro tranh chấp. Các ngân hàng và bên công ty cho vay có quyền đem tài sản của người vay ra đấu giá dựa trên những thỏa thuận đã được nêu rõ trong hợp đồng ký kết giữa 2 bên từ ban đầu.

Ngân hàng có thể kiện ra tòa để tránh tranh chấp

Quy định về quyền phát mãi tài sản

Vì sao lại nói ngân hàng hoặc các công ty cho vay vốn có quyền được phát mãi tài sản đảm bảo? Vì trong hợp đồng thỏa thuận của 2 bên đã nêu rất rõ rằng nến bên vay vi phạm 1 trong những điều kiện trong thỏa thuận về vấn để trả nợ thì bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay chuyển giao các tài sản và giấy tờ phát mãi.

Nếu bên cho vay chấp thuận thì có thể tiến hành đấu giá tài sản đảm bảo đó theo quy định của pháp luật qua 1 số hình thức như bán đấu giá, hoặc người vay sẽ được các ngân hàng cho phép người vay có 1 khoảng thời gian nhất định để có thể tự thanh khoản tài sản mà người đó đã đem ra thế chấp.

Như trường hợp đã nhắc ở bên trên thì nếu bên vay không chấp nhận phát mãi thì bên cho vay có quyền gửi đơn kiện ra tòa để giải quyết các vấn đề này. Đây là trường hợp vi phạm quy định tại hợp đồng thế chấp và sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 tại điều 303.

Đấu giá tài sản

Thủ tục phát mãi tài sản

– Việc xử lý quy trình phát mãi cần được công khai và minh bạch nhất. Thông báo công khai sẽ do bên xử lý tài sản ra văn bản và xử lý tài sản để đảm bảo tất cả các bên liên quan đều biết thông tin này.

Văn bản công khai này cũng phải được lưu trữ lại để phòng khi có lúc sẽ cần đến, Khi ra văn bản người xử lý cũng cần đảm bảo đầy đủ các thông tin như thông tin về tài sản, địa chỉ, thời gian và địa điểm cụ thể, bản hợp đồng giữa 2 bên và văn bản cần được nêu rõ lý do tài sản đó bị xử lý.

– Định giá tài sản: Để đảm bảo được tính minh bạch và khách quan nhất trong quá trình xử lý tài sản thì khi 2 bên không thể thỏa thuận rõ ràng thì cần có 1 bên chuyên gia để xử lý và định giá tài sản đảm bảo đó.

– Với trường hợp thỏa thuận thành công thì trong quá trình xử lý tài sản bên vay vốn sẽ phải đảm bảo hết các nghĩa vụ của mình và đồng thời thanh toán, tất toán đủ các chi phí phát sinh thì sẽ có quyền nhận lại tài sản đó.

Nếu thỏa thuận không thành công thì người vay sẽ không được có quyền lợi gì về xử lý tài sản cả. Số tiền thu lại sẽ được thanh toán hết cho bên cho vay.

Thủ tục phát mãi tài sản là gì?

Phương thức phát mãi tài sản của ngân hàng

– Bán đấu giá: Theo quy định thì bán đấu giá là hình thức bán tải sản bằng cách trả giá công khai giữa nhiều người muốn mà và người ra giá cao nhất sẽ là người có được quyền mua tài sản đó.

– Bên nhận đảm bảo sẽ tự bán tài sản đảm bảo: Trong trường hợp thỏa thuận thành công giữa người bảo đảm và người nhận bảo đảm và được bên bảo đảm đồng ý thì bên nhận bảo đảm sẽ có thể tự bán tài sản đó để bù lại những giá trị mà bên có nghĩa vụ không thực hiện được.

– Bên nhận đảm bảo sẽ nhận tài sản để thay thế việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm: Khi đã xác lập được biện pháp đảm bảo thì giá của tài sản sẽ phải bằng hoặc lớn hơn nghĩa vụ được đảm bảo. Nên nếu bên đảm bảo chấp nhận thì bên nhận đảm bảo có thể lấy chính tài sản đó thay cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên đảm bảo. Nếu giá trị tài sản đảm bảo lớn  hơn nghĩa vụ thì bên nhận đảm bảo sẽ phải thanh toán lại cho bên đảm bảo.

– Một số phương thức khác được dùng để dự phòng sẽ cho phép bên thỏa thuận về các cách thức xử lý đối với tài sản đảm bảo. Trường hợp không có được thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản thì theo quy định tài sản sẽ được bán đấu giá, chỉ trừ khi pháp luật có các quy định khác.

Ngân hàng phát mãi tài sản khi nào?

Trường hợp người vay với hình thức tài sản đảm bảo nhưng không thể thực hiện nghĩa vụ hoặc vi phạm nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận và điều kiện ghi có ghi trong hợp đồng thì ngân hàng sẽ có quyền xử lý tài sản đảm bảo đó theo bộ luật dân sự năm 2015 ở điều 303.

Ngân hàng phát mãi tài sản khi nào?

Quy trình

– Đầu tiên, người xử lý tài sản sẽ tiến hành thông báo bằng các văn bản và giấy tờ về việc xử lý và giải quyết tài sản đảm bảo đó. Những văn bản này sẽ được gửi cho bên cùng nhận tài sản đảm bảo.

– Định giá tài sản: Nếu có thỏa thuận trước thì tài sản đó sẽ được định giá theo thỏa thuận nhưng nếu không thỏa thuận được thì tổ chức định giá sẽ tiến hành định giá tài sản. Quá trình định giá này sẽ phải đảm bảo tính khách hàng và tương ứng để phù hợp với mức giá hiện có trên thị trường.

– Bán tài sản: Khi bên vay không thể thực hiện được nghĩa vụ thì tài sản đảm bảo này sẽ được tổ chức đấu giá. Khoản tiền thu được từ việc tổ chức đấu giá sẽ được chi trả cho chủ sở hữu tài sản đấu giá trước.

–  Thanh toán khoản tiền từ việc phát mãi tài sản đảm bảo: Số tiền thu sẽ được dùng để chi trả các khoản phí như: phí bảo quản hồ sơ, phí xử lý và thu giữ tài sản,…Số tiền còn lại sẽ được các bên thanh toán theo thứ tự thanh toán dựa theo thỏa thuận và quy định hoặc theo pháp luật.

Tài sản đảm bảo là gì

Cách tránh tài sản bị phát mãi

Nếu bạn muốn tránh tài sản của mình bị phát mãi thì bạn có thể cố gắng để trả được khoản nợ đúng theo thời gian đã thỏa thuận hoặc nếu không thể kịp trả thì bạn có thể tham khảo dịch vụ đáo hạn của ngân hàng để tham khảo.

Dịch vụ đáo hạn

Trên đây là 1 số thông tin hữu ích để giải đáp cho câu hỏi phát mãi tài sản là gì. Mong rằng qua bài viết bạn đã có thể hiểu rõ hơn về phương thức mà nhiều ngân hàng thường sử dụng. Truy cập Vay333 để tìm hiểu thêm về các kiến thức tài chính khác như Bankplus là gì?.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *