Cổ phiếu quỹ là gì? Lý do các doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là gì? Những đặc điểm nổi bật? Các quy định liên quan đến việc mua bán laoij cổ phiếu này là gì? Tại sao các doanh nghiệp lại mua loại cổ phiếu này? Đây là những vấn đề được quan tâm hàng đầu khi tìm hiểu về cổ phiếu và thị trường chứng khoán. Hãy cho dõi bài viết Vay333 để biết thêm thông tin.

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là gì?
Cổ phiếu quỹ là gì?

Hiểu một cách đơn giản, cổ phiếu quỹ là cổ phiếu được phát hành bởi một công ty đại chúng và được chính công ty đó mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp trong một tình huống cụ thể. Như vậy, công ty sẽ nắm giữ cổ phiếu tương tự như các nhà đầu tư khác nhưng cổ phiếu này lại không nằm trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Nếu số lượng cổ phiếu quỹ công ty mua vào càng nhiều thì chứng tỏ nguồn tiền mặt của doanh nghiệp đó càng dồi dào.

Đặc điểm

Bản thân cổ phiếu quỹ là cổ phiếu của công ty và thuộc sở hữu của tất cả các cổ đông đang nắm giữ công ty đó. Theo đó, loại cổ phiếu này sẽ có những đặc điểm nổi bật như sau:

 • Được bản thân công ty mua lại sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán
 • Không được trả hoặc thưởng cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu
 • Không có quyền biểu quyết và không có quyền mua cổ phiếu mới/ cổ phiếu ưu đãi
 • Không được tính thu nhập trên cổ phiếu và không được nhập vốn nếu thanh lý công ty
 • Tổng số lượng cổ phiếu này không được vượt tỷ lệ vốn hoá
 • Công ty có quyền hủy, hoặc giữ lại và bán ra khi cần
 • Việc mua bán cổ phiếu này chỉ ghi nhận tăng giảm nguồn vốn, thặng dư vốn cổ phần, không ghi nhận lãi lỗ
 • Được nắm giữ bởi các công ty phát hành bị giới hạn theo quy định của pháp luật

Quy định về cổ phiếu quỹ.

Quy định về cổ phiếu quỹ.
Quy định về cổ phiếu quỹ.

Công ty được phép mua lại cổ phiếu phổ thông (không quá 30%) và cổ phiếu ưu đãi cổ tức đã được bán trước đó theo quy định sau:

 • Hội đồng quản trị có quyền mua lại các loại cổ phiếu được bán trong 12 tháng không quá 10%
 • Giá cổ phiếu mua vào được quy định bởi hội đồng quản trị của công ty với điều kiện không được cao hơn giá thị trường mua lại tại thời điểm đó.
 • Công ty có quyền mua lại số cổ phiếu mà các cổ đông đang giữ nhưng cần được tất cả các cổ đông thông qua quyết định trong vòng 30 ngày. Đồng thời, cũng trong 30 ngày, cổ đông đồng ý bán cổ phần của mình phải gửi chào bán đến công ty bằng phương thức đảm bảo.

  Điều kiện về mua lại cổ phiếu quỹ

 • Công ty cần đảm bảo đủ nguồn vốn cần thiết để mua lại cổ phiếu, được xác định dựa trên báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán theo đúng quy định.
 • Nếu công ty đại chúng là công ty mẹ muốn mua lại chúng thì nguồn vốn sử dụng có thể là nguồn vốn thặng dư, quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác đã được xác định dựa vào báo cáo tài chính thông qua kiểm toán.
 • Nếu công ty mẹ muốn mua lại loại cổ phiếu này bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thì nguồn vốn này phải nhỏ hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đó.
 • Phương án mua lại phải được cụ thể hoá rõ ràng thời gian thực hiện, nguyên tắc định giá.

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ
Điều kiện bán cổ phiếu quỹ
 • Công ty đại chúng phải được phép bán lại sau tối thiểu là 6 tháng tính từ ngày kết thúc đợt mau lại gần nhất, ngoại trừ trường hợp cổ phiếu được bán, thưởng cho người lao động của công ty hoặc được mua lại để sửa lỗi giao dịch (đối với các công ty chứng khoán).
 • Quyết định bán phải được Hội đồng quản trị của công ty thông qua sau khi nêu rõ phương án cụ thể, trong đó, thời gian thực hiện và nguyên tắc xác định giá được thể hiện rõ ràng.
 • Để bán, công ty đại chúng cần phải cho công ty chứng khoán chỉ định giao dịch

  Bán cổ phiếu quỹ có tác dụng gì?

Trong một vài tình huống cụ thể, công ty cần phải bán cổ phiếu quỹ. Vây việc đó có tác dụng như thế nào?

 • Trước hết, bán được xem như một phương án hiệu quả để các công ty niêm yết gia tăng nguồn vốn để đầu tư triển khai các dự án kinh doanh mới.
 • Bên cạnh đó, việc mua bán loại cổ phiếu này ảnh hưởng rất nhiều đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Do đó, một số công ty lựa chọn cách bán nhằm thay đổi giá cổ phiếu, từ đó hạn chế khả năng tự điều tiết của thị trường.

 Tại sao doanh nghiệp nên mua cổ phiếu quỹ?

Tại sao doanh nghiệp nên mua cổ phiếu quỹ?
Tại sao doanh nghiệp nên mua cổ phiếu quỹ?

Mặc dù không mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông, nhưng công ty vẫn mua lại cổ phiếu này, vậy lý do là gì? Thông thường nếu một doanh nghiệp sở hữu nguồn vốn lớn nhưng chưa tìm được phương án đầu tư tốt thì mua cổ phiếu quỹ là một quyết định không tồi. Theo đó, các doanh nghiệp nên mua vì:

 • Mua lại khi thị trường chứng khoán suy giảm và bán ra khi tăng trưởng sẽ giúp công ty ăn chênh lệch, cải thiện dòng tiền tăng thặng dư vốn cổ phần.
 • Tăng quyền kiểm soát doanh nghiệp, hạn chế thao túng cổ phiếu, và giảm vốn điều lệ trong một số trường hợp
 • Chứng minh công ty có tiềm năng, có nguồn tiền mặt dồi dào, chỉ tiêu tài chính tốt, được nhà đầu tư đánh giá cao.
 • Cải thiện một số chỉ số tài chính như ROE, EPS,… thu hút đầu tư, tăng giá cổ phiếu
 • Đảm bảo lợi ích của các cổ đông thông qua việc giảm cổ phiếu lưu hành, gián tiếp nâng cao giá trị cổ phiếu trên thị trường.
 • Thu hồi cổ phiếu ESOP và bán lại cho những người đang hoạt động trong công ty năm tạo động lực làm việc, kích thích sáng tạo.

 Hạn chế

Hạn chế của cổ phiếu quỹ
Hạn chế của cổ phiếu quỹ

Bên cạnh nhưng đặc điểm nổi bật trên, cổ phiếu quỹ vẫn tồn tại một số hạn chế đáng lưu ý, cụ thể:

 • Loại cổ phiếu này nếu bị lạm dụng sẽ gây ra tình trạng mất an toàn tài chính
 • Việc mua lại sẽ làm giảm vốn tiền mặt của công ty, thậm chí khiến công ty lâm vào tình trạng thiếu hụt vốn cho các hoạt động kinh doanh khác nếu như giữ loại cổ phiếu này trong một thời gian dài, hoặc bị huỷ
 • Việc mua lại sẽ hạ thấp giá trị của công ty, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lưu hành trên thị trường
 • Đối với các nhà đầu tư, một công ty mua lại sẽ không được đánh giá cao và được cho là không có tiếng năng tăng trưởng

Những câu hỏi thường gặp

Các vấn đề liên quan luôn là trung tâm bàn luận của nhiều người. Và sau đây là một số câu hỏi thường gặp nhất, cụ thể:

Cổ phiếu quỹ có được chia cổ tức không?

Cổ phiếu quỹ không được chia cổ tức, đồng thời không được quyền tham dự Đại hội cổ đông của công ty. Bản chất là nguồn vốn của doanh nghiệp và thuộc sở hữu của tất cả các cổ đông quản lý công ty nên. Khi không chia cổ tức cho cổ phiếu này, giá trị lợi nhuận trên một cổ phiếu còn lại sẽ tăng lên từ đó nâng cao giá trị cổ đông nắm giữ các cổ phiếu này.

Cổ phiếu quỹ có được chia cổ tức không?
Cổ phiếu quỹ có được chia cổ tức không?

Cổ phiếu quỹ âm khi nào?

Cổ phiếu quỹ được công ty phát hành mua về như một cách kích cầu tăng giá khi giá cổ phiếu của công ty thấp. Doanh nghiệp bán loại cổ phiếu này khi giá trị cổ phiếu trên thị trường tăng để kiếm lời hoặc cần huy động vốn kinh doanh trong một số trường hợp cụ thể. Như vậy, có thể hiểu, cổ phiếu quỹ âm khi doanh nghiệp không có đủ số lượng cổ phiếu dự trữ để bán ra nhằm mục đích thu hồi và huy động vốn để đầu tư vào các dự án mới.

  Cổ phiếu quỹ là tài sản hay nguồn vốn?

Có một sự thật có thể khẳng định, cổ phiếu quỹ không phải tài sản của doanh nghiệp. Khi được công ty phát hành mua lại, chúng có thể được xử lý theo nhiều cách như: giữa lại để bán, huỷ ngày hoặc sau một thời gian. Bản chất loại cổ phiếu này được công ty mua lại được xem như một cách hoàn vốn doanh nghiệp. Xét trên một phương diện, chúng là nguồn vốn của công ty đang được đưa về trạng thái “ngủ”

 Lưu ý khi đầu tư

Nếu như có ý định hoặc đang đầu tư, sau đây là một số điều cần lưu ý mà bạn cần phải biết:

 • Đây Vốn dĩ là một loại cổ phiếu bị doanh nghiệp thoái vốn nhưng vẫn giữ lại trong một số trường hợp cần thiết để huy động vốn
 • Trong một vài trường hợp cụ thể, nếu như được sự đồng ý của hội đồng cổ đông, và có thể bị huỷ với mục đích giảm vốn vĩnh viễn
 • Chúng có thể được phát hành trên thị trường chứng khoán bất kỳ lúc nào
 • Công ty thu mua loại cổ phiếu này sẽ dẫn đến giảm vốn hiện có, vốn chủ sở hữu của cổ đông giảm

 Kết luận.

Như vậy, cổ phiếu quỹ là một trong những loại cổ phiếu chính của các doanh nghiệp, vì thế, nếu như có nhu cầu đầu tư hay tìm hiểu về chứng khoán thì đây là những kiến thức cơ bản không thể bpr qua. Hy vọng với những thông tin được tổng hợp avfc hai sẽ như trên, bán ẽ có cái nhìn khái quát nhất về loại cổ phiếu này. Truy cập Vay333 để tìm hiểu thêm về các kiến thức tài chính khác như cách gửi tiết kiệm qua bưu điện.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *