Thời Gian Hoàn Vốn Là Gì? Tính Thời Gian Hoàn Vốn Chuẩn

Trong hoạt động kinh doanh đặc biệt là bộ phận kế toán thì khái niệm thời gian hoàn vốn chúng ta phải tiếp xúc hằng ngày. Thời gian hoàn vốn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của một công ty. Vậy thời gian hoàn vốn là gì? Công thức để tính toán ra sao? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết sau đây.

Thời gian hoàn vốn là gì?
Thời gian hoàn vốn là gì?

Thời gian hoàn vốn là gì?

Thời gian hoàn vốn có tên tiếng Anh là Payback Period. Đây là khoảng thời gian để một dự án có thể tạo ra dòng tiền thuần từ số vốn đầu tư ban đầu bỏ ra để thực hiện. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn thì thời gian hoàn vốn chính là khoản thời gian đạt đến điểm hòa vốn của dự án.

Thời gian hoàn vốn đầu tư là gì?

Sau khái niệm thời gian hoàn vốn là gì thì khi đầu tư vào bất cứ một lĩnh vực nào, các nhà đầu tư cũng mong muốn là sẽ thu hồi được vốn một cách nhanh nhất. Sau thời gian thu hồi lại vốn thì tiếp theo mới đến lúc thu lãi theo tỷ suất sinh lời tương đương.

Một dự án đầu tư hấp dẫn là dự án có thời gian hoàn vốn ngắn. Ngược lại, dự án nào mà thời gian hoàn vốn lâu thì sẽ không được các nhà đầu tư quan tâm lựa chọn.

Lấy một ví dụ để chúng ta có thể dễ dàng hình dung xem thời gian hoàn vốn là gì. Một dự án đầu tư tấm pin mặt trời với nguồn vốn ban đầu là 5.000 đô la. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, mỗi tháng chúng ta sẽ tiết kiệm được 100 đô la tiền điện. Như vậy thì dự án này sẽ mất 4.2 năm để hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn không chiết khấu là gì?

Bên cạnh thời gian hoàn vốn đầu tư, một khái niệm nữa cũng cần được quan tâm đó chính là thời gian hoàn vốn không chiết khấu. Đây là khoảng thời gian cần thiết để giúp dự án thu hồi vốn đầu tư sau khi đã xét đến giá trị về thời gian của nguồn tiền.

Dòng tiền đầu tư sẽ được chiết khấu theo đúng tỷ lệ chiết khấu thể hiện thông qua tỷ suất sinh lợi yêu cầu của các khoản đầu tư. Bảng giá trị hiện tại sẽ giúp nhà đầu tư thấy được hệ số chiết khấu tương ứng với số năm.

Có 3 trường hợp tính thời gian hoàn vốn
Có 3 trường hợp tính thời gian hoàn vốn

Cách tính thời gian hoàn vốn

Cách tính thời gian hoàn vốn là gì cũng là một vấn đề mà chúng ta không được phép bỏ qua khi tìm hiểu về lĩnh vực này. Cụ thể sẽ có 3 trường hợp tính thời gian hoàn vốn mà bạn cần ghi nhớ đó là:

Tính thời gian hoàn vốn khi thu nhập bằng nhau theo các năm

Công thức tính thời gian hoàn vốn đối với trường hợp này như sau:

Thời gian hoàn vốn = Vốn đầu tư ban đầu / Thu nhập ròng 1 năm

Trong đó thu nhập ròng của 1 năm sẽ được tình như sau:

Thu nhập ròng 1 năm = Khấu hao 1 năm + Lợi nhuận sau thuế 1 năm

Ví dụ: Một dự án ban đầu đầu tư có vòng đời 5 năm với số vốn ban đầu là 1 tỷ. Theo dự kiến, thu nhập ròng hàng năm của dự án này sẽ rơi vào khoảng là 300 triệu. Áp dụng theo công thức phía trên, chúng ta có thể tính được thời gian hoàn vốn của dự án này là 3 năm chứ không lên đến 5 năm như dự kiến. Như vậy thì đây được đánh giá là dự án tiềm năng đáng để đầu tư.

Tính thời gian hoàn vốn khi thu nhập không bằng nhau theo các năm

Việc tính thời gian hoàn vốn khi thu nhập không bằng nhau theo các năm sẽ được thực hiện với 2 bước cơ bản đó là:

Bước 1: Xác định ngân lưu ròng với công thức tính toán:

Ngân lưu ròng(lợi nhuận ròng) của từng năm = Doanh thu từng năm – Chi phí từng năm

Bước 2: Xác định ngân lưu ròng tích lũy theo từng năm với công thức:

Ngân lưu ròng tích lũy theo từng năm = Vốn đầu tư ban đầu (số âm) + ngân lưu ròng từng năm

Đến thời điểm ngân lưu ròng tích lũy bằng 0 thì đây chính là lúc hòa vốn dự án.

Thời gian hoàn vốn của dự án sẽ bằng với thời gian từ khi dự án bắt đầu đầu tư tính đến thời điểm hòa vốn.

Ví dụ: Dự án A được thực hiện với số vốn đầu tư ban đầu là 500 triệu đồng với hình thức bỏ vốn 1 lần. Khoản thu nhập dự kiến của dự án này bao gồm cả khấu hao và lợi nhuận sau thuế theo từng năm trong tương lai thể hiện như bảng sau:

Năm 1 2 3 4 5
Dự án A 180 150 150 120 90

Xét theo số liệu từ bảng trên thì thời gian thu hồi vốn dự đầu tư của dự án A sẽ được tính toán như sau:

Năm Dòng tiền thuần của dự án (triệu đồng) Vốn đầu tư còn phải thu hồi cuối năm (triệu đồng) Thời gian thu hồi lũy kế (năm)
0 500 500
1 180 320
2 150 170
3 150 20 3
4 120 20/(120:12)= 2 tháng
5 30

Kết quả, thời gian thu hồi vốn đầu tư đối với dự án A sẽ là:

T = 3+(20/120)x12 = 3 năm và 2 tháng

Thời gian hoàn vốn càng dài rủi ro càng cao
Thời gian hoàn vốn càng dài rủi ro càng cao

Tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu

Trường hợp thứ 3 trong cách tính thời gian hoàn vốn là gì? Đó chính là công thức tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu. Công thức tính như sau:

Dòng tiền chiết khấu = Dòng tiền ròng / ((1 + i) ^n

Trong đó:

  • i: Tỷ lệ chiết khấu
  • n: Khoảng thời gian của dòng tiền

Từ công thức tính trên, chúng ta sẽ tính được dòng tiền chiết khấu và thời gian hoàn vốn một cách dễ dàng hơn.

Ví dụ: Công ty A hiện tại đang có dự án với số vốn đầu tư ban đầu là 2000$. Theo như kế hoạch, dự án này sẽ trả vốn theo 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn là 500$ với tỷ lệ chiết khấu là 3%. Như vậy, cách tính thời gian hoàn vốn áp dụng theo công thức trên như sau:

Giai đoạn đầu tiên của dự án sẽ trả lại 500$

Dòng tiền chiết khấu trong giai đoạn này được tính = 500$/(1+0.03) = 485,44$

Sau giai đoạn đầu tiên, dự án đầu tư của công ty A cần: 2.000$ – 485,44$ = 1.514,56% để hòa vốn.

Dòng tiền chiết khấu giai đoạn 2 = 500$/(1,03)^2 = 471,29$

Dòng tiền chiết khấu giai đoạn 3 = 500$/(1,03)^3 = 457.57$

Dòng tiền chiết khấu giai đoạn 4 = 500$/(1,03)^4 = 300,71$

Trong giai đoạn 4 số dư dự án ròng là:

2000$ – (485,44$ + 471,29$ + 457.57$+ 300,71$) = 285.32$

Như vậy, sau khi thanh toán tất cả đến giai đoạn thứ 5 thì vốn chiết khấu của dự án = 500$/(1,03)^5 = 431.33$ dự án sẽ có số dư là 146.02$.

Như vậy thì thời gian hoàn vốn chiết khấu sẽ vào giai đoạn thứ 5 và dự án này hoàn toàn không khả thi một chút nào. Mặc dù dự án này vẫn có số vốn dư sau 5 giai đoạn nhưng còn số này khá nhỏ. Nếu ai đang muốn đầu tư vào

dự án này thì nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Thời gian hoàn vốn cho biết tiềm năng của dự án đó ra sao
dự án này thì nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Thời gian hoàn vốn cho biết tiềm năng của dự án đó ra sao

Nguyên tắc quyết định thời gian hoàn vốn là gì?

Nguyên tắc quyết định đến thời gian hoàn vốn là gì? Chúng ta cần phải nhớ rằng thời gian hoàn vốn của một dự án nào đó càng dài thì rủi ro mà chúng mang đến sẽ lại càng cao. Đối với các dự án có tính chất loại trừ lẫn nhau với lợi nhuận tương tự thì chúng ta nên chọn đầu tư vào dự án nào có thời gian hoàn vốn ngắn nhất.

Việc có chọn đầu tư hay từ chối 1 dự án dựa trên thời gian hoàn vốn hay không là tùy vào từng nhà đầu tư vì rủi ro của quyết định này là rất lớn. Nhà quản lý bắt buộc phải xác định được cho mình thời gian hoàn vốn chấp nhận được để các nhà đầu tư nhìn vào đó trước khi quyết định lựa chọn.

Dự án có tính rủi ro cao thì tương ứng với nó là lợi nhuận cũng sẽ cao. Nếu nhà đầu tư chấp nhận được thời gian hoàn vốn lâu thì cũng có cơ hội thu được lợi nhuận cao hơn cho mình rất nhiều.

Đối với các dự án đầu tư với lợi nhuận thấp, ban quản lý đầu tư sẽ chỉ chấp nhận khi thấy rủi ro thấp và vốn hoàn trong thời gian ngắn.

Ưu điểm của thời gian hoàn vốn

Cùng xem ưu điểm của thời gian hoàn vốn là gì trước khi quyết định có đầu tư vào một dự án hay không nhé.

  • Công thức tính thời gian hoàn vốn rất đơn giản.
  • Đây cũng được xem là thước đo rủi ro vốn có đối với một dự án nào đó. Đơn giản vì chúng ta không thể lường trước được mọi việc sẽ xảy ra nên việc nhìn vào thời gian hoàn vốn giúp chúng ta nhận biết xem dự án này có chắc chắn và có nên đầu tư hay không.
  • Trong trường hợp công ty của chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề thanh khoản thì thời gian hòa vốn chúng là một bảng xếp hạng giúp công ty nhìn nhận xem có dự án nào hoàn tiền hay không để có vốn đầu tư kinh doanh.
Thời gian hoàn vốn chính là thước đo rủi ro của dự án
Thời gian hoàn vốn chính là thước đo rủi ro của dự án

Nhược điểm của thời gian hoàn vốn

Bên cạnh ưu điểm thì thời gian hoàn vốn cũng vẫn có một vài nhược điểm cần phải khắc phục. Cùng xem nhược điểm của thời gian hoàn vốn là gì nhé.

  • Đầu tiên là khi tính toán thời gian hoàn vốn, chúng ta không tính đến giá trị về mặt thời gian của tiền vốn điều này khiến nhà đầu tư đưa ra những quyết định sai lầm.
  • Công thức tính toán của thời gian hoàn vốn cũng không hề đề cập đến dòng tiền xảy ra sau khoảng thời gian hoàn vốn.

Cách phân biệt Thời gian hoàn vốn chiết khấu và Thời gian hoàn vốn là gì?

Thời gian hoàn vốn là gì được hiểu thời gian hoàn vốn chiết khấu là gì? Làm sao để phân biệt được? Sau đây sẽ là câu trả lời cho bạn.

Thời gian hoàn vốn so với thời gian hoàn vốn chiết khấu
Thời gian hoàn vốn chính là khoảng thời gian cần thiết để một dự án thu hồi được chi phí đầu tư. Thời gian hoàn vốn chiết khấu giúp tính toán khoảng thời gian cần thiết để dự án thu hồi chi phí đầu tư.
Giá trị thời gian của tiền
Hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhau. Thời gian hoàn vốn chiết khấu chịu ảnh hưởng của giá trị thời gian của tiền.
Dòng tiền
Thời gian hoàn vốn sẽ không sử dụng dòng tiền chiết khấu vì vậy mà độ chính xác không cao. Ngược lại so với thời gian hoàn vốn.
Tính toán thời gian hoàn vốn chính xác để đầu tư hiệu quả
Tính toán thời gian hoàn vốn chính xác để đầu tư hiệu quả

Kết luận

Bạn đã nắm rõ thời gian hoàn vốn là gì chưa? Nếu còn phân vân, khách hàng có thể tìm hiểu thêm tại trang web vay333.net. Truy cập Vay333 để tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích khác như mua bảo hiểm, thẻ tín dụng, vay tiền Online,…

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *